Professionals

 

EQUIP MULTIDISCIPLINAR

 

Està format per un equip multidisciplinar que contempla , psicòloga , educadora social , auxiliar de infermeria i una treballadora social.

 

L´equip del Centre és coordina estretament amb els professionals de referència de CSM-LLEIDA i la Xarxa de Salut Mental.