Objectius

Conèixer , practicar i integrar hàbits de vida que afavoriran l´assoliment de projectes vitals individualitzats i integrats a la comunitat.