Descripció

És un espai relacional i terapèutic ubicat en el sí  de la comunitat, que permet a l'usuari continuar integrat en el seu mitjà sociofamiliar. És un centre d'atenció diürna i complementa el procès terapèutic que l'usuari realitza en el Centre de Salut Mental ( Servei Català de la Salut ).

 

A QUI S'ADREÇA?

Persones amb TMS i família, que presenten dificultats importants per integrar-se a la comunitat, amb recomanació específica des dels serveis de salut mental, de realitzar rehabilitació psicosocial.

 

QUINS SÍMPTOMES ES TRACTEN?

Es tracten símptomes psicosocials que interfereixen notablement en la integració de la persona al seu entorn social i familiar. Símptomes com  dificultats comunicatives, inseguritat, aïllament, falta d'inicitativa...

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Conèixer, practicar e integrar hàbits de vida que afavoriran l'assoliment de projectes vitals individualitzats i integrats a la comunitat.

 

HORARI I ACTIVITATS

El centre està obert de 9 a 17.00 els dies laborables.

Les activitats es realitzen al centre i a la comunitat, tenint en compte les necessitats de l'usuari.

Les activitats contemplen les vessants de; SALUT (Tallers d'alimentació, activitat física, higiene...), EMOCIONAL I COGNITIVA ( autoestima, gestió de l'estrès, estimulació cognitiva, gestió domèstica...) i RELACIONAL COMUNITÀRIA (habilitats socials, premsa, oci...)

 

Estem ubicats a la segona planta de l'edifici Espai de Salut, al carrer Henry Dunant nº1, al costat de l'edifici de la Creu Roja.