Salut bucodental

2016-05-03 16:31


La càries és una de les malalties més freqüents a Catalunya, i afecta a la meitat dels infants. Per aquest motiu, el Departament de Salut duu a terme una campanya de prevenció de la càries, mitjançant la fluoració dental, que arriba al 48,1% dels escolars (dades de cobertura del curs escolar 2010-2011).

  Prevenció de càries

1. La formació de la càries és deguda a tres factors ben definits:

    L´excés de dolços a la dieta
    La manca d'higiene bucal, que facilita la presència de bacteris a la boca
    La susceptibilitat de les mateixes dents.

2. Per prevenir l'aparició de la càries, cal que:

    Reduïu el consum de dolços de la dieta, particularment entre àpats, atès que aquests afavoreixen la multiplicació dels bacteris;
    Us raspalleu les dents després de cada àpat;
    Us passeu el fil dental per tal d'eliminar la placa bacteriana de l'espai interdental;
    Augmenteu la resistència de l'esmalt dental amb glopeigos de solucions fluorades, a partir dels sis anys.
    Visiteu el dentista un cop l'any, com a mínim.

3.  Si s'atura la formació de càries, s'evitaran:

    Problemes de masticació i, en conseqüència, de nutrició.
    Dolors i molèsties innecessàries.
    Pèrdues de peces que comportaran futures maloclusions dentals (males posicions de les dents),       

  Amb els consegüents problemes funcionals i estètics.