La dieta sana

2016-06-07 16:29

S'entén per dieta sana una dieta tal que sigui saludable, és a dir que no malmeti la salut de l'individu que la segueix. Per a això, ha de ser completa quant als nutrients necessaris i en aigua, sense caure tampoc en l'excés de cap d'ells. Una dieta sana no té per què ser un règim artificial i mèdic, i de fet moltes dietes tradicionals ja ho són naturalment. A més, es tendeix a incloure-hi altres funcions secundàries, com la funció social de seure a taula i el plaer de gaudir de la gastronomia, i altres activitats, com per exemple un exercici físic moderat però quotidià.
Una dieta sana es considera un element de la medicina preventiva, ja que forma part dels hàbits saludables típics (com l'exercici físic, l'abandó del tabaquisme, etc.) que es consideren importants per a la prevenció de, per exemple, l'obesitat, diabetis, malalties cardiovasculars i càncer. Una dieta no sana pot ser causant de desnutrició.
En una dieta sana es valoren el conjunt d'aliments ingerits en una jornada, i fins i tot a cada àpat, incloent, llaminadures, begudes, etc. L'equilibri de la dieta depèn del conjunt de tots ells de manera que, per exemple, pot incloure un aliment o plat no complet nutricionalment, si s'acompanya d'un altre de complementari. Els seus efectes positius i negatius es donen a llarg termini, de manera que una mancança o un excés d'un sol dia no afecta significativament a l'organisme a mitjà termini, però també que exigeix ser mantinguda  de manera continuada i durant tota la vida.
Cal recordar però, que els aliments no són medicaments. No han de ser tractats ni empassats com a tals ni es poden substituir per ells. En l'home, el fi de la dieta sana no és només nodrir-se, és a dir, obtenir els materials necessaris per a viure, sinó també lúdic i cultural.