Enllaços d'interès

FECAFAMM:Federació catalana d'associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental.

 

ACFAMES: Associació Catalana de Familiars i Malalts d'Esquizofrenia.

 

ACPSM: Associació Catalana de Professionals de Salut Mental de Catalunya

 

ADEMM : Associacio Pro Salut Mental de Catalunya 

 

APA: Associacio de Psicologia Americana

 

GENCAT: Generalitat de catalunya